Analize i rješenja

Financijski plan
Za privatnu penziju

KALKULATOR MIROVINE

ANALIZA – izračunajte koliku masu novca trebate imati na raspolaganju i ušteđeno na dan odlaska u mirovinu. RJEŠENJE – izračunajte koliko trebate mjesečno štedjeti da bi imali iznos mirovine iz proračuna “analiza”.

Izračun je informativnog karaktera, predstavlja približnu procjenu ušteđenih sredstava i ne predstavlja obvezu ili obećanje Društva da će iste ostvariti. Izračun uključuje podatke koje sami odabirete ovisno o tome kolika su Vam prosječna primanja prije mirovine i koja je povoljnija za vas prema odabranim iznosima već ušteđenog i broju godina štednje odnosno broju godina koje planirate u mirovini.