FINANCIJSKI PLAN PRIVATNE MIROVINE - ANALIZA


Vaše ime i prezime:
Vaš kontakt telefon:
Vaša e-mail adresa:

Godina rođenja:
Prosječna mjesečna primanja u radnom vijeku: kn
Iznos stvarno očekivane buduće mirovine: kn
Mjesečni manjak u mirovini: kn
Godišnji manjak: kn
Godina u mirovini (muškarci 12, žene 15)
Ukupan manjak - potreban kapital u mirovini: kn

FINANCIJSKI PLAN PRIVATNE MIROVINE - RJEŠENJE

Potreban kapital u mirovini: kn
Postojeći kapital za mirovinu (ušteđeno, zlatnina...): kn
Kapital koji je potrebno uštedjeti: kn
Godina do umirovljenja:
Potrebno uštedjeti na godišnjoj razini: kn
Mjesečni iznos štednje: kn